Fotogalerie 2016

    

Benefiční koncert "Kolęda Dwóch Serc"

   Foto

Duchovní obnova

   Foto

Misiiní kříž

   Foto

140.výročí posvěcení kaple ve Věřňovicích™

   Slavnost

   Získání ostatků Jana Pavla II

Kobzolfest

   Foto

Výlet rodičů s dětmi, které přijaly První svaté přijímání

   Foto

Slavnost Svěcení

   Foto

Koncert vděčností

   Foto

Konference

   Foto

"Šnečí Hody :)"

   Výlet starších ministrantů

Vernisáž Evy Pilarové a Heleny Štefanové

   Foto

Farní kuchařka

   Vaření pro TV

Ruce pro farnost

   Foto

Oprava Kaple - foto o. Marián

    Původní vzhled

    Začátek prací

    Natahování omítky a elektřiny

    Oltář - doprava, montáž

    Lustr, dlažba, kůr

    Malování

    Venkovní práce

    Nový vzhled - před dokončením

    Práce na sakristii a instalace kropenek

    Instalace nového oltáře a ambonu

    Finální podoba kaple

 

Kontakt

Římskokatolická farnost
K Výšině 130
735 53 Dolní Lutyně
Duchovní správce :
P. Mgr. Marián Pospěcha
tel: 731 340 300

Email : farnost@farnostdolnilutyne.cz

Veškeré návrhy, nápady, připomínky, dotazy ohledně webu směřujte na
monczka@farnostdolnilutyne.cz

Odkazy