Kostel a kaple

 

Farní kostel sv. Jana Křtitele

 

 

Ojedinělá velmi hodnotná barokní architektura z let 1740 – 1746 doplněna souborem soch v areálu hřbitova.

Zděná jednolodní omítaná orientovaná stavba s bočními kaplemi a se čtyřbokou věží v západním průčelí, krytou zvoncovou bání se zkosenými hranami a hrotem, s malou polygonální sanktusní vížkou nad sedlovou střechou hlavní lodi.

Široké kněžiště je zakončeno užší mělkou apsidou se sakristií na východní straně a kruchtou na straně západní, přístupnou vřetenovými schodišti v podvěží. Po stranách apsidy sledují chodbovité vedlejší předsíně půdorys závěru a ústí do bočních kaplí s patrovými oratořemi. Hlavní loď s křížovými klenbami, čelní stana kruchty, parapety oratoří a boční konchy jsou zdobeny bohatým štukovým dekorem s motivy vegatabilních rozvilin a rokajů. V interiéru dále klenby křížové s vytaženými hřebínky a valené; sakristie, boční předsíně a hlavní předsíň v přízemí věže stejně jako podkruchtí plochostropé. Okna hlavního kostelního prostoru oválná s mírně stlačeným záklenkem a kasulovitého tvaru, vchody obdélné. Okna a vchody sakristie a vedlejší předsíně s půlkruhovým záklenkem v jednoduché šambráně.

Celkově velmi zdařilá barokní stavba zdobená typickým dekorem z pol. 18. století, s jednotným inventářem z doby vzniku kostela. V obci vytváří vyváženou architektonickou dominantu.

 

Socha sv. Jana Nepomuckého

Kvalitní barokní sochařská práce z pol. 18. století. Na nízkém čtyřbokém podstavci zdobeném plastickými girlandami socha světce v životní velikosti v typickém rouše i postoji; postava v kanovnickém rouše, na hlavě s biretem, krucifix v pravé ruce podpírá rukou levou, v níž drží palmovou ratolest.

Socha sv. Antonína Paduánského

Kvalitní barokní sochařská práce z poloviny 18. století. Na nízkém čtyřbokém podstavci zdobeném plastickými girlandami socha světce mírně nadživotní velikosti v typickém rouše i postoji; postava v provazem přepásaném šatu mnicha s růžencem zavěšeným u pasu drží na levé ruce knihu, na níž sedí Ježíšek, který má v levé ruce zeměkouli a pravou se dotýká světce. Světec pravou rukou položenou na hrudi přidržuje palmovou ratolest.

Socha biskupa Patrika

Kvalitní barokní sochařská práce z pol. 18. století. Na vysokém podstavci s přečnívající krycí deskou socha světce v mírně nadživotní velikosti: postava biskupa v rozevlátém rouše s mitrou na hlavě a berlou v pravé ruce. Kolem podstavce se sochou pozdější litinová ohradní mřížka osazená zděnými hranolovými pilířky.

Kamenný kříž

Dílenská kamenická práce z 2. poloviny 19. století doplněná sochařsky pojatým korpusem Krista. Zdařilý doklad pozdních doznívajících vlivů baroka.
Na vysokém podstavci s přečnívající krycí deskou umístěn kříž asi 2,5 m vysoký, na němž je modelačně velmi zdařile zvládnutý korpus Krista.
Kolem podstavce později umístěna litinová ohradní mřížka osazená zděnými hranolovými pilířky.

 

Kaple sv. Isidora ve Věřňovicích

 

 

První zmíňky jsou o tom, že byla nejdříve postavená zvonice po roce 1800. Tuto zvonici začali budovat z důvodu, že osadníci Věřňovic docházeli až do Něměcké Lutyně (dnešní Dolní Lutyně). K postavení kaple došlo kolem roku 1869-1873.

 

 

Kontakt

Římskokatolická farnost
K Výšině 130
735 53 Dolní Lutyně
Duchovní správce :
P. Mgr. Marián Pospěcha
tel: 731 340 300

Email : farnost@farnostdolnilutyne.cz

Veškeré návrhy, nápady, připomínky, dotazy ohledně webu směřujte na
monczka@farnostdolnilutyne.cz

Odkazy