Ministranti

   

Pomoc knězi zajišťují při bohoslužbě tito ministranti:

         Polská mše

            - Martin Monczka

            - Michal Jeżowicz

         České mše

            - Josef Staniček

            - Vojtěch Drobil

            - Jakub Drobil

            - Petr Ligocký

            - Daniel Hanzlík

            - Roman Hanzlík

            - Jan Pospišil

            - Josef Šidla

            - Richard Stacha

            - Vašek Branný

           Věřňovice

            - Tomáš Svierčina

            - Marek Svierčina

            - Tomáš Zalešák

            - Agáta Seberová

 

 

 

Kontakt

Římskokatolická farnost
K Výšině 130
735 53 Dolní Lutyně
Duchovní správce :
P. Mgr. Marián Pospěcha
tel: 731 340 300

Email : farnost@farnostdolnilutyne.cz

Veškeré návrhy, nápady, připomínky, dotazy ohledně webu směřujte na
monczka@farnostdolnilutyne.cz

Odkazy