Slovo otce Mariána – 21.5.2020

Milí přátelé, bratři a sestry! Na základě informací o šířícím se koronaviru mezi zaměstnanci Dolu Darkov, kde mnozí z nás máme rodinné či sousedské vazby, jsem nucen přerušit veřejné bohoslužby do pátku 5.6.2020. Ve středu 3.6. se mám zúčastnit veřejného pohřbu paní Evy Pilarové. Ač je mi to velmi líto, musím se do té doby zdržet kontaktů, kde by byla potenciální možnost nákazy či ev.karantény 😟. Děkuji v tomto ohledu za vaši vstřícnost a pochopení! o.Marián