Moji nejdražší farníci

Moji nejdražší farníci! Ve čtvrtek jsme ve Věřňovicích slavili mši svatou za farníky a všechny dobrodince naší farnosti. Po skončení mše jsme se modlili Křížovou cestu s úmyslem za všechny nemocné a ty, kteří svádějí zápas mezi životem a smrtí. Nikoho z nás v tu chvíli nenapadlo, že několik okamžiků na to, s námi hluboce otřese zdrcující zpráva o náhlém úmrtí našeho farníka Jána Piláta.

I to patří k velkým tajemstvím našeho života, víry i Velikonoc. Neumím dostatečně vyjádřit smutek z jeho odchodu. Náš JANO, patří bezpochyby k těm, kteří se hluboce vepsali do života naší farní rodiny.  Pro svou činorodost, obětavost, nasazení, angažovanost v mnoha oblastech, osobitý humor i vytváření osobních vztahů se stal pevným bodem, o který se dá opřít, s kterým se dá vždy počítat.

Rád bych vyjádřil Veronice Pilátové (naší paní kostelnici) a celé rodině naši blízkost, soustrast a ujištění o modlitbě. Děkuji Bohu za dar jeho života, jeho bratrského i otcovského přístupu k farnímu společenství, pro které byl obohacením a skutečným dobrodincem.

Kéž Vzkříšený Pán, bohatý svým milosrdenstvím, štědře odplatí i to, co zůstalo ve skrytosti. +R.I.P.+

o.Marián s celou farní rodinou