Výzva k modlitbě a postu za mír

Jsou tací, kteří tomu nevěřili. Válka v Evropě ve třetím tisíciletí: nepravděpodobné, téměř nemožné. Nyní je již mnoho mrtvých. Panují obavy z krveprolití. Obyčejné nevinné, bezbranné oběti, které by rády žily v míru s ostatními, se všemi, i když mají jinou vlajku. Mocní se nestarají o slabé, za které nesou odpovědnost. Kolem nás je mnoho cynických Herodů. Vraždění nevinných se nezastavilo. Po utrpení způsobeném pandemií přichází smutek z konfliktu, o němž nevíme, jak se může zvrhnout.

Někteří upozorňují na riziko třetí světové války. Stále věříme, že se to nestane. Stále si myslíme, že lidstvo nebude tak hloupé, aby do toho znovu upadlo. Protože válka je šílenství, je nesmyslná. Je ďábelská. A ďábel chce ničit život, chce ničit svět. Dnes má dostatek smrtících zbraní, aby dosáhl svého cíle. Neberme světový mír jako samozřejmost.

Papež František plný úzkosti a obav vyzývá k modlitbě a postu za mír. Slabost modlitby proti síle zbraní. Kdo tomu bude chtít věřit? Kdo by se postavil pokornou askezí půstu proti síle děl? Modlitba nás spojuje s Otcem a činí nás bratry, půst nám něco bere, abychom se o to podělili s druhými: i když je ten druhý nepřítel.

Modlitba je skutečnou revolucí, která mění svět, protože mění srdce. Proti válkám máme málo prostředků, protože je ďábel podněcuje nenávistí, lstivostí a zlobou, aniž by za ně převzal odpovědnost. Ježíš říká: „Tento druh démonů nelze vyhnat jinak než modlitbou.“

Modlitba za mír na Ukrajině
 
Dobrý a milosrdný Bože,
Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou.
Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině.
Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření.
Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou něžnou náručí.
Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si navzájem odpouštět.
 
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno Tvé.
Přijď království Tvé.
Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Amen.
 
Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s Tebou;
požehnaná Ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
Svatá Maria, Matko Boží,
pros za nás hříšné
nyní i v hodinu smrti naší.
Amen.
 
Svatá Barboro, pomocnice v nouzi, oroduj za nás.
Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války, oroduj za nás.
Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny, oroduj za nás.
Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy, orodujte za nás.
Sv. Václave, patrone míru, oroduj za nás.
Maria, Matko Boží a Královno míru, oroduj za nás.
 
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.