POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA FARNOSTI       

9.-10.4.2022

„SVĚTEM SV. BERNARDA“

sr.Benedicta Hübnerová, OP


Sobota

• Od 8:00hod. příležitost ke svátosti smíření

• 9:00hod. mše svatá s I. rekolekční promluvou

   Občerstvení na faře

• 11:00hod. II. rekolekční promluva, modlitba Anděl Páně, rozchod na oběd

• V 15:00hod. Křížová cesta a svátost smíření

• 15:45hod. III. rekolekční promluva

    Následuje odpolední káva se vzájemným setkáním na faře

• 17:00hod. adorace NSO, Korunka k Božímu milosrdenství, svátostné požehnání

Neděle

• Rekolekční promluva při bohoslužbách