Společenství dětí

Naši nejmenší z naší farnosti, tvoří společenství pro děti ve věku 3 -15 let. Aktivita děti, má několik podob. Především se jedná o náboženství, mše pro děti (každá 1. nedělní mše v měsíci), scénky, tvořivé dny, farní tábory, aj.  

Společenství mládeže

Společenství mládeže je pro všechny mladé ve věku přibližně od 15 do 30 let. Podnikají akce nejrůznějšího typů od sportovních, duchovních, občas i kulturních anebo úplně jiných. Snaží se také často společně vyrážet na víkendy a prázdniny, což bývají jedny z nejlepších akcí vůbec.

Společenství ministrantů

Společenství ministrantů je pro všechny kluky i chlapy, kteří svou službou zajišťují pomoc knězi při bohoslužbách. Do svých řad rádi přijmou nové členy, stačí se přihlásit ve farním chrámu v sakristii.   

Farní sbor

Chrámový sbor farnosti čítá okolo dvaceti členu, kteří svým zpěvem přispívají ke kvalitnějšímu prožiti bohoslužeb. Členové jsou jak studenti tak i pracující. Příležitostně zpívají při svatbách, křtinách a jiných akcích. Do svého středu přivítají všechny, kteří rádi zpívají a chtěli by hudbou předávat radost a světlo evangelia.

Společenství „Apalucha“

Společenství chlapů, zvané „Apalucha“, vzniklo v roce 2010 společným výletem na Lysou horu.  Jedná se o společenství mužů od věku 20 let. Na setkáních bývá pravidelně i náš kněz. Na setkáních si upevňujeme své vnitřní duchovno a ujasňujeme si různé postoje a názory ve svém životě. Dále o těchto věcech diskutují ve společenství s těmi, kteří prožívají stejné problémy. Společně podnikají různé akce, na které zvou i své drahé polovičky. Podílejí se také na jiných akcích ve farnosti (brigády, farní odpoledne, plesy, stavění stromků).