Vítáme Vás

Vítáme Vás na internetových stránkách farnosti Dolní Lutyně naleznete zde potřebné informace o životě naší farnosti.

1. Adventní neděle

Nabízíme FARNÍ KUCHAŘKUVíce informaci o prodeji farní kuchařky na farnost@farnostdolnilutyne.cz

Slova otce biskupa:

Milí přátelé! Asi se divíte, že farnost vydává jakousi Magdalenu Dobromilu Rettigovou, tedy knížku dobrých a zaručených receptů na dobré jídlo. Může se zdát, že by měl mít farář jiné starosti, než Váš jídelníček, ale nezapomeňte, že starostí faráře musí být i to, aby ve Vašich domácnostech panovala pohoda. A k tomu jistě slouží i stolování. Nakonec příklad máme i v Písmě Svatém. Židé na památku východu z Egypta každý rok slavili Paschu a od samotného Hospodina dostali návod, jak toho beránka připravit. No a my si tuto večeři připomínáme každé Velikonoce, protože právě tuto slavnostní večeři využil Pán k ustanovení onoho úžasného tajemství víry, které pak prožíváme každou mši svatou. Jídlo jistě slouží především k dodání energie, kterou potřebujeme pro svůj život. Ale je to také událost společenská, a rodina přece nějaké společenství je. Ano, chápu, že během týdne se toho mnoho stihnout nedá, stravujeme se v různých jídelnách a zařízeních, koupíme „meníčko“ a jsme spokojeni. Ale jsem přesvědčen, že takový nedělní oběd by měl být něčím slavnostním, kdy se sejde celá rodina, klidně nezapne televizor a prožívá společenství kolem stolu. Je to tak trochu odezva společenství věřících kolem oltáře. Rodinný stůl je jistě něčím symbolickým. Spojuje nás, sbližuje, máme najednou čas jeden na druhého a leccos si můžeme při obědě povyprávět. No a k takové rodinné pohodě patří jistě i odpovídající oblečení. Asi by nám pohodu narušilo třeba přijít jen v trenýrkách. Vzpomínám na jednu rodinu, kdy i destiletý synek se k nedělnímu obědu oblékl svátečně, ani ta kravata nechyběla. No a další podmínka pohody je jistě i dobré jídlo. A právě proto tahle kuchařka, aby hospodyním dodala inspiraci, jak učinit nedělní oběd opravdovou důležitou součástí rodinného života. Přeji Vám tedy dobro chuť a hezké rodinné společenství u Vašeho stolu

+ František V. Lobkowicz


Slova otce Mariána:

Přátelé moji, dostává se Vám do rukou Farní kuchařka. Tato publikace si nedělá ambice na odbornost v oblasti gastronomie a kulinářství či přesného názvosloví. Je souborem osvědčených receptů „domácí kuchyně“ členů naší farnosti. Tento nápad vznikl jednoho večera při návštěvě jisté rodiny naší farnosti, kde jsem byl pozván na fantastické halušky s brynzou. Po mnoha milých návštěvách a vzácných setkáních dobře vím, že máme mezi sebou pestrou škálu vynikajících experimentátorů v oblasti nejen místní, slezské kuchyně, ale také díky jejich kořenům i oblastí sousedních zemí. Je mi známa otevřenost, dobrosrdečnost, štědrost a pohostinnost místních obyvatel. Proto vznikl nápad, posbírat recepty či doporučení všech, kdo se budou chtít podělit o kousek svého „domácího štěstí“. Rád bych poděkoval především všem, kdo těmto požadavkům s nadšením vyšli vstříc nejen dodáním receptur. Paní Marušce Gabzdylové, za přepisování veškerých textů, paní Pavlíně Franiokové za jejich korekturu. Zcela zvláštní poděkování patří Martinu Kleinwächterovi za vstřícnost, veškeré konzultace, odborné postřehy a umožnění tisku samotného a panu grafi ku Adamu Bernardovi za konečnou podobu celého díla. Myslím, že jistá harmonie a bytostná sounáležitost naší farní rodiny je (mimo jiné) důsledkem skutečnosti, která platí ve všech vztazích – „Láska prochází žaludkem“. Proto, ať nám Pán i nadále žehná, aby byl plný duch i břuch a kéž by nám i do budoucna nescházelo tolik dnes vzácné koření – opravdová radost

o. Marián Pospěcha

Kontakt

Římskokatolická farnost
K Výšině 130
735 53 Dolní Lutyně
Duchovní správce :
P. Mgr. Marián Pospěcha
tel: 731 340 300

Email : farnost@farnostdolnilutyne.cz

Veškeré návrhy, nápady, připomínky, dotazy ohledně webu směřujte na
monczka@farnostdolnilutyne.cz

Čas

Odkazy