Vítáme Vás

Vítáme Vás na internetových stránkách farnosti Dolní Lutyně naleznete zde potřebné informace o životě naší farnosti.

Duchovní slovo papeže Františka


V čem spočívá poslání Ducha svatého, kterého slibuje Ježíš?


Říká to On sám: »Naučí vás všemu a připomene vám všechno ostatní, co jsem vám řekl já«. Během svého pozemského života předal Ježíš všechno to, co chtěl apoštolům svěřit: dovršil Zjevení Boží, tedy všechno to, co chtěl Otec říci lidstvu Synovým vtělením. Úkolem Ducha svatého je připomínat, dávat plné porozumění a vést ke konkrétnímu uskutečňování Ježíšova učení. A právě to je posláním církve, jež se uskutečňuje určitým životním stylem, vyznačujícím se těmito požadavky: vírou v Pána a zachováváním Jeho Slova; poddajností Duchu svatému, který nepřetržitě oživuje a zpřítomňuje Zmrtvýchvstalého Pána; přijetím a dosvědčováním Jeho pokoje v otevřenosti a setkávání s druhými.


Aby toto všechno církev uskutečnila, nemůže zůstat statickou, nýbrž je povolána jednat za aktivní účasti každého pokřtěného jako putující společenství, oživované a nesené světlem a silou Ducha svatého, který obnovuje všechno. Jde o osvobození ze světských pout, jimiž jsou naše mínění, naše strategie a naše cíle, které víru zatěžují, abychom poddajně naslouchali Pánovu Slovu. Takto Boží Duch vede nás a církev, aby se autenticky zaskvěla její krásná a zářivá tvář, jak si přeje Kristus.“

Kontakt

Římskokatolická farnost
K Výšině 130
735 53 Dolní Lutyně
Duchovní správce :
P. Mgr. Marián Pospěcha
tel: 731 340 300

Email : farnost@farnostdolnilutyne.cz

Veškeré návrhy, nápady, připomínky, dotazy ohledně webu směřujte na
monczka@farnostdolnilutyne.cz

Odkazy