Vítáme Vás

Vítáme Vás na internetových stránkách farnosti Dolní Lutyně naleznete zde potřebné informace o životě naší farnosti.

Duchovní slovo papeže Františka:


„Chtěl bych vám ještě říci, v čem jsem při této cestě našel největší útěchu a co se mne v hloubi dotklo. Zde v Makedonii, v památníku Matky Terezy. Bylo tam hodně chudých, ale jak mírně o ně ty sestry pečovaly, bez paternalismu, jako o děti. Mírnost a zároveň schopnost chudé pohladit, a něha, nesmírná něha oněch sester. Dnes jsme uvykli nadávkám – jeden politik napadá druhého, soused haní souseda a též v rodinách se lidé mezi sebou urážejí. Neodvažuji si říci, že jsme nastolili „kulturu urážek“, ale máme tuto zbraň stále po ruce, stejně jako pomluvy a očerňování. Pohled na ony sestry, které se o každého člověka staraly, jako by to byl Ježíš, byl ohromující... Přistoupil k nám jeden mladík a představená mi řekla: „Ten je moc šikovný“, pohladila ho a pak před ním řekla: „Modlete se za něj, protože moc pije!“. Vyslovila to ale tak něžně a mateřsky, že jsem pocítil, jak je církev matkou. Najít někde mateřství církve je to nejkrásnější. Dnes jsem ho vnímal a děkuji Makedoncům, že mají ve Skopje takový poklad.“>

Kontakt

Římskokatolická farnost
K Výšině 130
735 53 Dolní Lutyně
Duchovní správce :
P. Mgr. Marián Pospěcha
tel: 731 340 300

Email : farnost@farnostdolnilutyne.cz

Veškeré návrhy, nápady, připomínky, dotazy ohledně webu směřujte na
monczka@farnostdolnilutyne.cz

Odkazy