Vítáme Vás

Vítáme Vás na internetových stránkách farnosti Dolní Lutyně naleznete zde potřebné informace o životě naší farnosti.

Nový pomocný biskup Mons. Martin DavidMons. Martin David 28.5.2017 přijal biskupské svěcení, které mu udělil biskup František Václav Lobkowicz. Spolusvětiteli byli olomoucký arcibiskup Jan Graubner a brněnský sídelní biskup Vojtěch Cirkle. Mons. Martin David ve svých 46 letech se stal prvním pomocným biskupem v 21leté historii diecéze.

Seslání Ducha svatého4.6.2017 se slavíl den letnic na památku seslání Ducha Svatého – to je Hod Boží svatodušní. Duch Svatý v nás používá svých sedmi darů k tomu, aby nás mimořádně mocně osvítil, povzbudil a posílil.

Dary Ducha Svatého:

Dar moudrosti

nám pomáhá, abychom jasněji poznávali pravdy Boží, pociťovali nevýslovnou radost z jejich velikosti a krásy a aby nám byly světlem k utvoření pevných životních zásad. V tom je pravá životní moudrost, tak se stáváme opravdu moudrými.

Dar rozumu

nám pomáhá, správně porozumět pravdám Božím.

Dar rady

nám pomáhá, abychom se zvláště ve spletitých případech správně rozhodovali vždy pro to, co je ke cti a slávě Boží a k naší spáse.

Dar síly (statečnosti)

nám pomáhá, abychom měli vždy odvahu a sílu vykonat přes všechny překážky to, co Bůh po nás žádá.

Dar umění

nám pomáhá, abychom uměli ve věcech stvořených vždy víc a více poznávat Boha – Stvořitele, svého nejvyššího Pána a tak se naučili správně číst v knize přírody.

Dar zbožnosti

nám pomáhá, abychom jako šťastné děti Boží měli vždy bezmeznou, dětinskou důvěru v Boha, a proto se k němu vždy rádi modlili, upřímně s největší důvěrou, a co nejčastěji.

Dar bazně před Bohem

nám pomáhá, abychom se na světě nebáli ničeho, kromě hříchu, neboť hřích je největší nevděk vůči Bohu nejvýš dobrotivému a zároveň největší neštěstí pro člověka.

Kontakt

Římskokatolická farnost
K Výšině 130
735 53 Dolní Lutyně
Duchovní správce :
P. Mgr. Marián Pospěcha
tel: 731 340 300

Email : farnost@farnostdolnilutyne.cz

Veškeré návrhy, nápady, připomínky, dotazy ohledně webu směřujte na
monczka@farnostdolnilutyne.cz

Čas

Odkazy

 

 

;