Vítáme Vás

Vítáme Vás na internetových stránkách farnosti Dolní Lutyně naleznete zde potřebné informace o životě naší farnosti.

KRÁSNÉ VELIKONOCE! Alleluja!Nejdražší ovečky, přeji každému zvlášť požehnané velikonoční svátky plné síly jara a moci Kristova vzkříšení. Ať skrze bytostné a tajemné spojení s NÍM, se vyškrabeme z hrobu našich slabostí a nezdarů k novému životu a kéž prožijeme blahodárnou resuscitaci, která bude patrná i na našich tvářích. Dostalo se nám letos vzácného prožitku mazat v Božím hrobě Kristovy rány vzácným olejem z pravého nardu z Jeruzaléma. Kéž jeho vůně prostoupí celé naše bytí a kéž se Zmrtvýchvstalý sám dotkne všech našich ran. KRÁSNÉ VELIKONOCE! Alleluja!Kontakt

Římskokatolická farnost
K Výšině 130
735 53 Dolní Lutyně
Duchovní správce :
P. Mgr. Marián Pospěcha
tel: 731 340 300

Email : farnost@farnostdolnilutyne.cz

Veškeré návrhy, nápady, připomínky, dotazy ohledně webu směřujte na
monczka@farnostdolnilutyne.cz

Čas

Odkazy