Hodiny pro veřejnost – na faře v Dolní Lutyni

středa        15:00 – 16:30 hod.
pátek         15:00 – 16:30 hod.
úterý (den kněžského volna)

Kněz je také k dispozici po každé mši svaté v sakristii.

(s výjimkou, kdy se kněz musí vzdálit z předem ohlášených důvodů nebo v případě naléhavých pastoračních povinností)


Pokud kněze nezastihnete na faře nebo se s ním potřebujete naléhavě domluvit pohřeb, zaopatřování, atd…,
volejte na mobilní telefon č. +420 731 340 300

Bohoslužebný program: