Aktuality

Zemřel emeritní papež Benedikt XVI.

Benedikt, občanským jménem Joseph Ratzinger, stál včele katolické církve vletech 2005až 2013, kdy se úřadu vzdal kvůli zhoršujícímu se zdraví. Od pondělí 2.ledna bude tělo emeritního papeže vystaveno v bazilice …

Přihlášky do Náboženství š.r. 2022/2023

Je velmi důležité, aby výuka Náboženství nesplňovala jen kriterium získávání informací, ale aby v dětech rozvíjela přirozené povědomí o vztazích a prostředí, ve kterém se víra rozvíjí, uskutečňuje a vytváří osobní podíl na životě farnosti.

Návrat zvonu do Věřňovic

„Projekt chápu jako součást velkého mírového úsilí, na jehož dlouhé cestě učiníme s našimi farnostmi alespoň pár kroků vpřed,“ řekl rottenbursko-stuttgardský biskup Gebhard Fürst

Poděkování štědrým dobrodincům

Milí přátelé,  před nedávnem jsem Vás ve Farníčku informoval o finanční podpoře štědrých dárců, která se projevila na farním účtu během prosince. Rád bych touto cestou poděkoval ještě jednou všem …

Slovo otce Mariána – 30.1.2021

Jsem přesvědčen, že i blížící se vůně jara, poselství vzkříšení díky ptačímu zpěvu a síla čerstvých paprsků slunce, nám dopřejí spočinutí a načerpání nového odhodlání projít tímto časem – se ctí!

Dušičky 2020

Tradiční oktáv pro získání plnomocných odpustků, spojený s návštěvou hřbitova (od 1. do 8.11.), se pro letošní rok rozšiřuje na celý měsíc listopad. Běžně se odpustky, získávají v kostele při mši svaté …

Slovo otce biskupa Martina

Proto připomínám, že platí dispens od osobní účasti na nedělní mši svaté. Využívejte příležitosti sledovat mši svatou prostřednictvím křesťanských sdělovacích prostředků a videopřenosů.