Slovo otce Mariána – 30.1.2021

Jsem přesvědčen, že i blížící se vůně jara, poselství vzkříšení díky ptačímu zpěvu a síla čerstvých paprsků slunce, nám dopřejí spočinutí a načerpání nového odhodlání projít tímto časem – se ctí!