Srdečně děkujeme za Vaši podporu opravy fary!

Chtěli bychom ještě jednou poděkovat za Vaše dary na opravu fary. Kdo z Vás by měl možnost a chtěl přispět, můžete poslat svůj dar na účet č. 190618652/0300. Pán, ať odplatí dobrem a požehnáním všem dobrodincům.