Blahoslavený Carlo Acutis

*3. května 1991 +12. října 2006

blahoslavený 10. října 2020

„Eucharistie je moje dálnice do nebe.“

Blahoslavený Carlo, buď mi blízkým přítelem z nebe. Provázej mne každý den na cestě ke svatosti. Ať objevím jedinečnost, hodnotu a krásu života svého i druhých. Pomáhej mi najít a přijmout mé životní povolání. Kéž čerpám sílu ze svátostí jako ty a nestydím se před druhými za svou víru. Ať využívám technických prostředků a vymožeností tak, aby sloužily k dobru a šíření Boží slávy. Důvěrné přimknutí k Matce Boží kéž je mi ochranou a záštitou před vším zlem a nebezpečím. Amen.

„Smutek je pohled nasměrovaný na nás samotné, radost je pohled nasměrovaný směrem k Bohu.“

„Všichni se rodí jako originály, ale mnozí umírají jako kopie.“