Přihlášky do Náboženství š.r. 2022/2023

Je velmi důležité, aby výuka Náboženství nesplňovala jen kriterium získávání informací, ale aby v dětech rozvíjela přirozené povědomí o vztazích a prostředí, ve kterém se víra rozvíjí, uskutečňuje a vytváří osobní podíl na životě farnosti.

Návrat zvonu do Věřňovic

„Projekt chápu jako součást velkého mírového úsilí, na jehož dlouhé cestě učiníme s našimi farnostmi alespoň pár kroků vpřed,“ řekl rottenbursko-stuttgardský biskup Gebhard Fürst

Poděkování štědrým dobrodincům

Milí přátelé,  před nedávnem jsem Vás ve Farníčku informoval o finanční podpoře štědrých dárců, která se projevila na farním účtu během prosince. Rád bych touto cestou poděkoval ještě jednou všem …

Slovo otce Mariána – 30.1.2021

Jsem přesvědčen, že i blížící se vůně jara, poselství vzkříšení díky ptačímu zpěvu a síla čerstvých paprsků slunce, nám dopřejí spočinutí a načerpání nového odhodlání projít tímto časem – se ctí!

Dušičky 2020

Tradiční oktáv pro získání plnomocných odpustků, spojený s návštěvou hřbitova (od 1. do 8.11.), se pro letošní rok rozšiřuje na celý měsíc listopad. Běžně se odpustky, získávají v kostele při mši svaté …

Slovo otce biskupa Martina

Proto připomínám, že platí dispens od osobní účasti na nedělní mši svaté. Využívejte příležitosti sledovat mši svatou prostřednictvím křesťanských sdělovacích prostředků a videopřenosů.