Návrat zvonu do Věřňovic

„Projekt chápu jako součást velkého mírového úsilí, na jehož dlouhé cestě učiníme s našimi farnostmi alespoň pár kroků vpřed,“ řekl rottenbursko-stuttgardský biskup Gebhard Fürst