Přihlášky do Náboženství š.r. 2022/2023

Je velmi důležité, aby výuka Náboženství nesplňovala jen kriterium získávání informací, ale aby v dětech rozvíjela přirozené povědomí o vztazích a prostředí, ve kterém se víra rozvíjí, uskutečňuje a vytváří osobní podíl na životě farnosti.

Návrat zvonu do Věřňovic

„Projekt chápu jako součást velkého mírového úsilí, na jehož dlouhé cestě učiníme s našimi farnostmi alespoň pár kroků vpřed,“ řekl rottenbursko-stuttgardský biskup Gebhard Fürst