Poděkování štědrým dobrodincům

Milí přátelé,  před nedávnem jsem Vás ve Farníčku informoval o finanční podpoře štědrých dárců, která se projevila na farním účtu během prosince. Rád bych touto cestou poděkoval ještě jednou všem …

Dušičky 2020

Tradiční oktáv pro získání plnomocných odpustků, spojený s návštěvou hřbitova (od 1. do 8.11.), se pro letošní rok rozšiřuje na celý měsíc listopad. Běžně se odpustky, získávají v kostele při mši svaté …