Možnost soukromé modlitby

Každý den od 7 do 18 hodin, je v atriu farního kostela možnost soukromé modlitby i adorace Nejsvětější svátosti oltářní.