Synoda 2021-2023

6.2. 2022 – V týdnu jsme se na faře setkali k nastínění cíle a výběru témat pro diskuzi a vzájemné sdílení pro jednotlivé skupinky farního společenství. Rád bych povzbudil k účasti na jednotlivých setkáních, která se budou konat na faře. Data pro jednotlivé skupiny byla určena: 16.2. mládež (po mši svaté); 18.2. muži (po mši svaté); 24.2. ženy v 17 hod.; při hodinách náboženství děti.


30.1. 2022 – Pozvání k synodní debatě V uplynulých měsících probíhá na celém světě setkávání katolických křesťanů v jednotlivých diecézích i farnostech, aby spolu debatovali na různá témata, která navrhl papež František pro společnou diskuzi a zamyšlení. Zvu tedy zájemce k společnému setkání ve středu 2.2. po mši svaté na faru.