MODLITBA ZA MÍR – společná modlitba v kostele – Poděkování

Drazí a milí spoluobčané, přátelé, rád bych touto cestou poděkoval všem, kdo přijali pozvání ke společné modlitbě za mír v našem dolnolutyňském kostele. Děkuji i těm, kdo s námi byli spojeni srdcem i myšlenkami, protože jim okolnosti neumožnily být osobně přítomni. Výtěžek dobrovolné sbírky Charita pro Ukrajinu odešlu dnes dopoledne. Jedná se celkem o 60.120,-Kč (22.020,-Kč nedělní bohoslužby + 38.100,- pondělní večer). Děkuji Vám všem!!! Cítil jsem velmi silnou symbiózu všech účastníků, které spojuje ušlechtilý cíl a vyšší dobro. Děkuji také za osobní angažovanost a podporu pana starosty. Jen si moc přeji, abychom se napříště mohli takto sejít při jiných, povzbudivých a radostnějších událostech. Přeji mnoho sil, neutuchající odvahy, zdraví, nezlomné naděje a požehnání! 

Marián Pospěcha, farář


26.2.20022

Milí spoluobčané, přátelé, obyvatelé naší obce Dolní Lutyně a Věřňovic

Díky událostem posledních dnů společně prožíváme znepokojující okamžiky, kterých se přirozeně obává každý normální a soudný člověk. Jsou to prožitky, které nelze vyjádřit slovy. Rezonují v našem nitru v podobě obav, strachu, nejistoty.

Přes různost odlišností patříme k sobě. Už jen proto, že společně žijeme v naší krásné obci. Proto mi dovolte, abych vás všechny, bez ohledu na vyznání, světonázor, politickou příslušnost či jiné rozdíly, pozval ke společnému setkání a modlitbě za mír. Zakusit blízkost a jednotu srdcí lidí dobré vůle může být velmi silnou zkušeností pro nás všechny. Každý svou přítomností může vyslat signál dobra. Věřící člověk může k nebesům vyslat sílu modlitby. Člověk bez vyznání může do prostoru svého života a okolí vyslat sílu vnitřního dobra.

Dovoluji si vás pozvat do našeho farního kostela v pondělí 28.2.2022 v 18:30 hod. k modlitbě za mír a smíření.

Po jejím skončení bychom se vydali společným průvodem se svícemi na parkovací plochu k Lutyňské pekárně, kde bychom položili svíce do tvaru srdce, které i beze slov může vyjádřit všechno. Svíčku v červeném kelímku je možné přinést sebou.

V kostele také bude možné dobrovolně přispět na veřejnou sbírku Charita pro Ukrajinu. Výtěžek bude neprodleně odeslán na účet Charity.

Srdečně Vás zvu ke společnému setkání!

Marián Pospěcha, místní duchovní správce