Nabídka pouti do Blatnice pod Svatým Antonínkem

V pondělí 13.6.2022 v 17 hod. zde mám sloužit poutní mši svatou. Pro účastníky je připraveno pohoštění s ochutnávkou vín. Již nyní děkuji místním organizátorům za velmi milé pozvání. Zájemci se mohou hlásit v zákristii. Odjezd autobusu z Věřňovic bude ve 13:30hod., od fary ve 13:40hod.