Modlitba za děti naší farnosti

Pane Ježíši, prosíme Tě za děti naší farnosti, které Tě přijmou v Chlebu života.
Jsou naší budoucností.
Dopřej jim milost, aby vytrvaly v přátelství s Tebou, aby se od Tebe nikdy neodloučily. Staň se jejich cestou, pravdou a životem. Kéž Tě společně můžeme chválit a děkovat za dar Tvé lásky k nám všem, které si lovíš v moři světa.
Požehnej nám!
Požehnej dětem i jejich rodičům!
Vejdi do naších životů jako vzácný host!

Amen.